Grand Piano Kawai

Piano Kawai No750

Piano Kawai No750

Kawai

Đàn Grand Piano Kawai No750 được sản xuất vào đầu những năm 1970 tại Nhật Bản, với chiều dài là 227cm Grand Kawai No750 Tương đương về kích cỡ với model Kawai RX7

hiện hành, là một trong những model lớn nhất của đàn piano Grand. Grand Kawai No750 được sản xuất để phù hợp với các buổi hoà nhạc biểu diễn với không gian lớn. Giúp các nghệ sĩ Piano có những bài biểu diễn thành công với những giai điệu âm sắc của một cây đàn piano tốt nhất.