Dịch vụ

Chỉnh dây piano

Chỉnh dây là một công việc quan trọng giúp cân chỉnh chính xác tần số rung động âm thanh của mỗi nốt trên 88 phím đàn Piano, khoảng cách giữa các chu kỳ chỉnh dây phụ thuộc vào tình trạng mỗi cây đàn và tần xuất sử dụng Piano của người chơi có thể từ 6 - 12 tháng / lần lên dây lại. Thời gian chỉnh dây của kỹ thuật viên kéo dài trung bình từ 1h30 - 2h tuỳ mức độ phức tạp của mỗi cây đàn.Bài viết liên quan